Polityka Prywatności

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest - Omnis sp. z o.o. , Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice, NIP 6341509759

2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: omnis@omnis.pl

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email. Dane te są konieczne do odpowiedzi na Państwa zapytania i przesłania oferty adekwatnej do zapytania.
Jeżeli wyrażają Państwo chęć abyśmy skontaktowali się z Państwem telefonicznie, będziemy również przetwarzali Państwa numer telefonu, jednak podanie go nie jest wymagane.

4. Państwa dane osobowe przetwrzane będą w następujących elach:

5. Mają Państwo prawo do:

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych