Licencje dla dużych przedsiębiorstw

Licencje Microsoft 365 dla dużych przedsiębiorstw

Twoja firma potrzebuje więcej niż 300 licencji? Chcesz korzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi do organizacji pracy i zarządzania zespołem?

Wybierz licencje dla dużych przedsiębiorstw i zwiększ potencjał swojej firmy.

Wybierz najlepszy plan dla swojego przedsiębiorstwa

Microsoft 365 F3

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E5

Aplikacje Office

Tylko wersje internetowe i mobilne

Poczta email, kalendarz

Tylko wersje internetowe i mobilne, poczta 2GB

Microsoft Teams

Intranet i magazyn w chmurze

Aplikacje do tworzenia list, formularzy, interaktywnych raportów i prezentacji

Aplikacja do udostępniania wideo wewnątrz przedsiębiorstwa

Aplikacje do zarządzania pracą i zespołem

Aplikacje do analiz

Tylko MyAnalytics

Zarządzanie urządzeniami, dostępem i tożsamością

Ochrona przed zagrożeniami i ochrona poufności

Zaawansowane zarządzanie urządzeniami, dostępem i tożsamością

Zaawansowane ochrona przed zagrożeniami i ochrona poufności

Zaawansowane zapewnianie zgodności

6,70€ / mies.
31,50€ / mies.
53,70€ / mies.
Licencja Aplikacje Office Poczta, email, kalendarzPC) Microsoft Teams Intranet, magazyn w chmurzeail,domena Apl do tw list, form, rap, prez Apl do zarz pracą i zespołem przed spamem Aplikacje do analizzagrożeniami Zarz urządz, dostępem i tożsamościązagrożeniami Ochr przed zagr i och poufnościzagrożeniami Zaaw. zarz. urządz, dostęp i tożsamzagrożeniami Zaaw. ochronazagrożeniami Zaaw. zapewnienie zgodności
Microsoft 365 F3 tylko internetowe i mobilne -//-,poczta 2GB - - - - - 6,70€ / mies.
Microsoft 365 E3 Tylko MyAnalytics - - - 31,50€ / mies.
Microsoft 365 E5 53,70€ / mies.

ceny za 1 użytkownika / miesiąc, nie uwzględniają podatku VAT